Wedding Celebrations of Soujanya and Abhishek in Gayatri gardens, Hyderabad. Documented by www.smilesanddreams.com
HighlightsSangeethPellikuthuruReceptionWeddingStorybook-V1.0Storybook-V1.1Storybook-V1.2Storybook - V1.3